Proxmox VE 虚拟机看不到睿频的解决方法

暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!!

暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!!

暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!!

实际上是有睿频的,只是在虚拟机中看不到。

PVE上是可以看到睿频的。所以放心使用把。不要在意这个问题

版权声明:
作者:佛西
链接:https://foxi.buduanwang.vip/virtualization/pve/1610.html/
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载
如需获得支持,请点击网页右上角
THE END
分享
二维码
海报
Proxmox VE 虚拟机看不到睿频的解决方法
暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!! 暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!! 暂时无解!!!!!!!!!!!!!!!! 实际上是有睿频的,只是在……
<<上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录